สกรูหัวหกเหลี่ยม
ReadyPlanet.com
สกรูหัวหกเหลี่ยม article

 

สกรูหัวเหลี่ยมมิลขาว

 ชื่อภาษาอังกฤษ :  Hexagon Bolts White Zinc
●  มาตรฐาน :  JIS B1180
●  วัตถุดิบ :  เหล็ก
●  เกรด :  
4.8
●  การชุบผิว : ชุบซิงค์


สกรูหัวเหลี่ยมเพลาขาว

●  ชื่อภาษาอังกฤษ :   Hexagon Bolts Plain
●  มาตรฐาน :  B18.2.1
●  วัตถุดิบ :  เหล็ก
●  เกรด :  4.8
●  การชุบผิว :  ไม่ชุบ


สกรูหัวเหลี่ยม NC/NF

●  ชื่อภาษาอังกฤษ :  Hexagon Bolts UNC / UNF
●  มาตรฐาน :  B18.2.1
●  วัตถุดิบ :  เหล็ก
●  เกรด :  4.8
●  การชุบผิว :  ชุบดำ 


สกรูหัวเหลี่ยมมิลดำ เกรด8.8

●  ชื่อภาษาอังกฤษ :  Hexagon Bolts Grade 8.8
●  มาตรฐาน :  DIN933/931
●  วัตถุดิบ :  เหล็ก
●  เกรด :  8.8
●  การชุบผิว :  ชุบดำ 


สกรูหัวเหลี่ยมเกลียว NC เกรด8.8

●  ชื่อภาษาอังกฤษ :  Hexagon Bolts UNC Grade 8.8
●  มาตรฐาน :  B18.2.1
●  วัตถุดิบ :  เหล็ก
●  เกรด :  8.8
●  การชุบผิว :  ชุบดำ 


สกรูหัวเหลี่ยมเกรด 8.8 ชุบ HDG

●  ชื่อภาษาอังกฤษ :  Hexagon Bolts Grade 8.8 HDG
●  มาตรฐาน :  DIN933/931
●  วัตถุดิบ :  เหล็ก
●  เกรด :  8.8
●  การชุบผิว :  ชุบ HDG 


 

 
สกรูน๊อตเหล็ก

สกรูหัวจม article
สกรูเกลียวปล่อย article
สกรูปลายสว่าน article
สกรูมิล article
สตัดเกลียวตลอด article
หัวน๊อต article
แหวน article
ปิ๊น, รีเวท article
ยูโบลท์ - แฮงเกอร์ article
อุปกรณ์สลิง article
พุ๊ก article
หัวอัดจารบี article