สกรูเกลียวปล่อย
ReadyPlanet.com
สกรูเกลียวปล่อย article

 

สกรูเกลียวปล่อยหัว P+ ชุบนิคเกิล

ชื่อภาษาอังกฤษ :  Pan Head Self Tapping Screws
●  มาตรฐาน :  ISO7049
●  วัตถุดิบ : เหล็ก
●  เกรด : -
●  การชุบผิว : ชุบนิคเกิ้ล


สกรูเกลียวปล่อยหัว F+ ชุบนิคเกิล

●  ชื่อภาษาอังกฤษ :  Flat Head Self Tapping Screws
●  มาตรฐาน :  ISO7050
●  วัตถุดิบ :  เหล็ก
●  เกรด :   -
●  การชุบผิว :  ชุบนิคเกิ้ล 


สกรูเกลียวปล่อยหัว T+ ชุบรุ้ง

●  ชื่อภาษาอังกฤษ :  Truss Head Self Tapping Screws
●  มาตรฐาน :  ISO
●  วัตถุดิบ :  เหล็ก
●  เกรด :  -
●  การชุบผิว : ชุบรุ้ง 


สกรูตัวยิงฝ้า

●  ชื่อภาษาอังกฤษ :  Drywall Screws
●  มาตรฐาน :  -
●  วัตถุดิบ :  เหล็ก
●  เกรด :  -
●  การชุบผิว :  ชุบดำ 


 

 
สกรูน๊อตเหล็ก

สกรูหัวหกเหลี่ยม article
สกรูหัวจม article
สกรูปลายสว่าน article
สกรูมิล article
สตัดเกลียวตลอด article
หัวน๊อต article
แหวน article
ปิ๊น, รีเวท article
ยูโบลท์ - แฮงเกอร์ article
อุปกรณ์สลิง article
พุ๊ก article
หัวอัดจารบี article