หัวน๊อต
ReadyPlanet.com
หัวน๊อต article

 

หัวน็อตสแตนเลส

●  ชื่อภาษาอังกฤษ :  Stainless Hexagon Nuts
●  มาตรฐาน :  DIN / ANSI
●  วัตถุดิบ :  สแตนเลส
●  เกรด :  SUS304
●  การชุบผิว :  ขัดเงา


หัวน็อตบางสแตนเลส

●  ชื่อภาษาอังกฤษ :  Stainless Hexagon Thin Nuts
●  มาตรฐาน :  ANSI
●  วัตถุดิบ :  สแตนเลส
●  เกรด :  SUS304
●  การชุบผิว :  ขัดเงา


หัวน็อตขอบเล็กสแตนเลส

●  ชื่อภาษาอังกฤษ :  Stainless Hexagon Nuts (JIS)
●  มาตรฐาน :  JIS
●  วัตถุดิบ :  สแตนเลส
●  เกรด : SUS304
●  การชุบผิว : ขัดเงา


หัวน็อตล็อคสแตนเลส

●  ชื่อภาษาอังกฤษ :  Stainless Nylon Lock Nuts
●  มาตรฐาน :  DIN / ANSI
●  วัตถุดิบ :  สแตนเลส
●  เกรด :  SUS304
●  การชุบผิว :  ขัดเงา


หัวน็อตจานสแตนเลส

●  ชื่อภาษาอังกฤษ :  Stainless Flange Nuts
●  มาตรฐาน :  JIS B1190
●  วัตถุดิบ :  สแตนเลส
●  เกรด :  SUS304
●  การชุบผิว :  ขัดเงา 


หัวน็อตหมวกสแตนเลส

●  ชื่อภาษาอังกฤษ :  Stainless Cap Nuts
●  มาตรฐาน :  JIS B1183
●  วัตถุดิบ :  สแตนเลส
●  เกรด :  SUS304
●  การชุบผิว :  ขัดเงา


ยูล็อคนัทสแตนเลส

●  ชื่อภาษาอังกฤษ :  Stainless U-Lock Nuts
●  มาตรฐาน :  DIN980
●  วัตถุดิบ :  สแตนเลส
●  เกรด :  SUS304
●  การชุบผิว :  ขัดเงา


หัวน็อตหางปลาสแตนเลส

●  ชื่อภาษาอังกฤษ :  Stainless Wing Screws
●  มาตรฐาน :  DIN315
●  วัตถุดิบ :  สแตนเลส
●  เกรด :  SUS304
●  การชุบผิว :  ขัดเงา


อายนัทสแตนเลส

●  ชื่อภาษาอังกฤษ :  Stainless Eye Nuts
●  มาตรฐาน :  DIN582
●  วัตถุดิบ :  สแตนเลส
●  เกรด :  SUS304
●  การชุบผิว :  ขัดเงา


 

 
สกรูน๊อตสแตนเลส

สกรูหัวหกเหลี่ยม article
สกรูหัวจม article
สกรูเกลียวปล่อย article
สกรูปลายสว่าน article
สกรูมิล article
สตัดเกลียวตลอด article
แหวน article
ปิ๊น article
ยูโบล์ท article
อุปกรณ์สลิง article
พุ๊ก article