แหวนกดล็อค (CSTW Black)
ReadyPlanet.com
แหวนกดล็อค (CSTW Black)