สกรูเกลียวปล่อยสแตนเลสหัว F+ (Inch) (STSF STL)
ReadyPlanet.com
สกรูเกลียวปล่อยสแตนเลสหัว F+ (Inch) (STSF STL)