สกรูปลายสว่าน
ReadyPlanet.com
สกรูปลายสว่าน article

 

สกรูปลายสว่านหัว P+ ชุบรุ้ง

 ชื่อภาษาอังกฤษ :  Pan Head Self Drilling Screws Yellow Zinc
●  มาตรฐาน : DIN7981
●  วัตถุดิบ :  เหล็ก
●  เกรด :  -
●  การชุบผิว :  ชุบรุ้ง


สกรูปลายสว่านหัว F+ ชุบรุ้ง

●  ชื่อภาษาอังกฤษ :  Flat Head Self Drilling Screws Yellow Zinc
●  มาตรฐาน :  DIN7982
●  วัตถุดิบ :  เหล็ก
●  เกรด :  -
●  การชุบผิว : ชุบรุ้ง 


สกรูปลายสว่านหัวเหลี่ยมชุบรุ้ง

●  ชื่อภาษาอังกฤษ :  Hexagon Head Self Drilling Screws Yellow Zinc
●  มาตรฐาน : DIN7540
●  วัตถุดิบ :  เหล็ก
●  เกรด :  -
●  การชุบผิว : ชุบรุ้ง 


สกรูปลายสว่านหัวเหลี่ยมเกลียว 2 ชั้นชุบรุ้ง

●  ชื่อภาษาอังกฤษ : Hexagon Head Double Thread Self Drilling Screws Yellow Zinc
●  มาตรฐาน :  -
●  วัตถุดิบ : เหล็ก
●  เกรด : -
●  การชุบผิว :  ชุบรุ้ง
 


สกรูปลายสว่านหัวเหลี่ยมชุบดาโก้

●  ชื่อภาษาอังกฤษ :  Hexagon Head Self Drilling Screws Dracotized
●  มาตรฐาน :  DIN7540
●  วัตถุดิบ :  เหล็ก
●  เกรด :  -
●  การชุบผิว :  ชุบดาโกไท 


สกรูปลายสว่านหัวเหลี่ยมเกลียว 2 ชั้นชุบดาโก้

●  ชื่อภาษาอังกฤษ :  Hexagon Head Double Thread Self Drilling Screws Dracotized
●  มาตรฐาน :  -
●  วัตถุดิบ :  เหล็ก
●  เกรด :  -
●  การชุบผิว :  ชุบดาโกไท 


สกรูปลายผ่าหัวเหลี่ยมชุบรุ้ง

●  ชื่อภาษาอังกฤษ :  Hexagon Head Thread Cutting Screws Yellow Zinc
●  มาตรฐาน :  DIN7540
●  วัตถุดิบ :  เหล็ก
●  เกรด :  -
●  การชุบผิว :  ชุบรุ้ง 


สกรูปลายผ่าหัวเหลี่ยมชุบดาโก้

●  ชื่อภาษาอังกฤษ :  Hexagon Head Thread Cutting Screws Dracotized
●  มาตรฐาน :   DIN7540
●  วัตถุดิบ :   เหล็ก
●  เกรด :  -
●  การชุบผิว :  ชุบดาโกไท 


สกรูปลายผ่าหัวเหลี่ยมเกลียว 2 ชั้นชุบดาโก้

●  ชื่อภาษาอังกฤษ :   Hexagon Head Double Thread Cutting Screws Dracotized
●  มาตรฐาน :  -
●  วัตถุดิบ :  เหล็ก
●  เกรด :   -
●  การชุบผิว :  ชุบดาโกไท 


สกรูปลายผ่าหัวเตเปอร์มีปีก

●  ชื่อภาษาอังกฤษ :  Flat Head Self Drilling Screws Wing Tek
●  มาตรฐาน :  -
●  วัตถุดิบ :  เหล็ก
●  เกรด :  -
●  การชุบผิว : ชุบซิงค์ 


 

 
สกรูน๊อตเหล็ก

สกรูหัวหกเหลี่ยม article
สกรูหัวจม article
สกรูเกลียวปล่อย article
สกรูมิล article
สตัดเกลียวตลอด article
หัวน๊อต article
แหวน article
ปิ๊น, รีเวท article
ยูโบลท์ - แฮงเกอร์ article
อุปกรณ์สลิง article
พุ๊ก article
หัวอัดจารบี article