สกรูมิล
ReadyPlanet.com
สกรูมิล article

 

สกรูมิลหัว F+ ชุบซิงค์

ชื่อภาษาอังกฤษ :   Flat Head Machine Screws
●  มาตรฐาน :   JIS B1111
●  วัตถุดิบ :   เหล็ก
●  เกรด :   4.8
●  การชุบผิว :  ชุบซิงค์


สกรูมิลหัว P+ ชุบซิงค์

●  ชื่อภาษาอังกฤษ :   Pan Head Machine Screws
●  มาตรฐาน :   JIS B1111
●  วัตถุดิบ :  เหล็ก
●  เกรด :   4.8
●  การชุบผิว :  ชุบซิงค์


สกรูมิลหัว T+ ชุบซิงค์

●  ชื่อภาษาอังกฤษ :   Truss Head Machine Screws
●  มาตรฐาน :   JIS B1111
●  วัตถุดิบ :   เหล็ก
●  เกรด :  4.8
●  การชุบผิว :   ชุบซิงค์ 


สกรูมิลหัวเหลี่ยมติดจาน ชุบรุ้ง

●  ชื่อภาษาอังกฤษ :  Phillip Hex Washer Machine Screws
●  มาตรฐาน :  -
●  วัตถุดิบ :  เหล็ก
●  เกรด :  4.8
●  การชุบผิว : ชุบรุ้ง


สกรูมิลหัวเหลี่ยมแฉก ชุบรุ้ง

●  ชื่อภาษาอังกฤษ :  Phillip Hex Head Machine Screws
●  มาตรฐาน :  -
●  วัตถุดิบ :  เหล็ก
●  เกรด :  4.8
●  การชุบผิว :  ชุบรุ้ง


อายโบล์ท ชุบรุ้ง

●  ชื่อภาษาอังกฤษ  :Eye Bolts Yellow Zinc
●  มาตรฐาน :  DIN580
●  วัตถุดิบ :  เหล็ก
●  เกรด :  4.8
●  การชุบผิว :  ชุบรุ้ง 


สกรูหางปลา ชุบซิงค์

●  ชื่อภาษาอังกฤษ  Wing Screws WZ
●  มาตรฐาน :  DIN316
●  วัตถุดิบ :  เหล็ก
●  เกรด :  4.8
●  การชุบผิว :  ชุบซิงค์


สกรูหางแบน ชุบซิงค์

●  ชื่อภาษาอังกฤษ :  Thumb Screws WZ
●  มาตรฐาน :  -
●  วัตถุดิบ :  เหล็ก
●  เกรด :  4.8
●  การชุบผิว : ชุบซิงค์


 

 
สกรูน๊อตเหล็ก

สกรูหัวหกเหลี่ยม article
สกรูหัวจม article
สกรูเกลียวปล่อย article
สกรูปลายสว่าน article
สตัดเกลียวตลอด article
หัวน๊อต article
แหวน article
ปิ๊น, รีเวท article
ยูโบลท์ - แฮงเกอร์ article
อุปกรณ์สลิง article
พุ๊ก article
หัวอัดจารบี article