หัวน๊อต
ReadyPlanet.com
หัวน๊อต article

 

หัวน็อตมิลขาว

●  ชื่อภาษาอังกฤษ :  Hexagon Nuts White Zinc
●  มาตรฐาน : JIS B1181
●  วัตถุดิบ :  เหล็ก
●  เกรด :  Class 8
●  การชุบผิว :  ชุบซิงค์


หัวน็อตเพลาขาว

●  ชื่อภาษาอังกฤษ :  Hexagon Nuts Plain
●  มาตรฐาน :  ANSI B18.2.2
●  วัตถุดิบ :  เหล็ก
●  เกรด :  -
●  
การชุบผิว :  ไม่ชุบ


หัวน็อตเกลียว NC/NF

●  ชื่อภาษาอังกฤษ :  Hexagon Nuts NC / NF
●  มาตรฐาน :  ANSI B18.2.2
●  วัตถุดิบ :  เหล็ก
●  เกรด : Class 8
●  การชุบผิว : ชุบดำ


หัวน็อตมิลดำ

●  ชื่อภาษาอังกฤษ :  Hexagon Nuts Black
●  มาตรฐาน :  DIN934
●  วัตถุดิบ :  เหล็ก
●  เกรด :  Class 8
●  การชุบผิว :  ชุบดำ


หัวน็อตชุบ HDG

●  ชื่อภาษาอังกฤษ :  Hexagon Nuts HDG
●  มาตรฐาน :  DIN / ANSI
●  วัตถุดิบ :  เหล็ก
●  เกรด :  -
●  การชุบผิว :  ชุบ HDG 


หัวน็อตล็อคชุบซิงค์

●  ชื่อภาษาอังกฤษ :  Nylon Lock Nuts White Zinc
●  มาตรฐาน :  DIN985
●  วัตถุดิบ :  เหล็ก
●  เกรด :  Class 8
●  การชุบผิว : ชุบซิงค์


หัวน็อตจานชุบซิงค์

●  ชื่อภาษาอังกฤษ :  Flange Nuts White Zinc
●  มาตรฐาน :  DIN6923 / JIS1190
●  วัตถุดิบ :  เหล็ก
●  เกรด :  Class 8
●  การชุบผิว :  ชุบซิงค์ 


หัวน็อตอาร์คสี่เหลี่ยม

●  ชื่อภาษาอังกฤษ :  Square Weld Nuts Plain
●  มาตรฐาน :  JIS B1196
●  วัตถุดิบ :  เหล็ก
●  เกรด :  -
●  การชุบผิว :  ไม่ชุบ


หัวน็อตหมวกชุบโครเมี่ยม

●  ชื่อภาษาอังกฤษ :  Cap Nuts Chromium
●  มาตรฐาน :  JIS B1183
●  วัตถุดิบ :  เหล็ก
●  เกรด :  Class 8
●  การชุบผิว :  ชุบโครเมี่ยม


ยูล็อคนัท

●  ชื่อภาษาอังกฤษ :  U-Lock Nuts White Zinc
●  มาตรฐาน :  DIN980
●  วัตถุดิบ :  เหล็ก
●  เกรด :  Class 8
●  การชุบผิว :  ชุบซิงค์ 


เคจนัท

●  ชื่อภาษาอังกฤษ :  Cage Nuts Yellow Zinc
●  มาตรฐาน :  -
●  วัตถุดิบ :  เหล็ก
●  เกรด :  -
●  การชุบผิว :  ชุบรุ้ง


อายนัท ชุบรุ้ง

●  ชื่อภาษาอังกฤษ :  Eye Nuts Yellow Zinc
●  มาตรฐาน :  DIN582
●  วัตถุดิบ :  เหล็ก
●  เกรด :  -
●  การชุบผิว :  ชุบรุ้ง


หัวน็อตหางปลา

●  ชื่อภาษาอังกฤษ :  Wing Nuts White Zinc
●  มาตรฐาน :  DIN315
●  วัตถุดิบ :  เหล็ก
●  เกรด :  -
●  การชุบผิว :  ชุบซิงค์


ข้อต่อสตัด

●  ชื่อภาษาอังกฤษ :  Coupling Nuts
●  มาตรฐาน :  -
●  วัตถุดิบ :  เหล็ก
●  เกรด :  -
●  การชุบผิว :  ชุบซิงค์


 

 
สกรูน๊อตเหล็ก

สกรูหัวหกเหลี่ยม article
สกรูหัวจม article
สกรูเกลียวปล่อย article
สกรูปลายสว่าน article
สกรูมิล article
สตัดเกลียวตลอด article
แหวน article
ปิ๊น, รีเวท article
ยูโบลท์ - แฮงเกอร์ article
อุปกรณ์สลิง article
พุ๊ก article
หัวอัดจารบี article