แหวน
ReadyPlanet.com
แหวน article

 

แหวนอีแปะไม่ชุบ

ชื่อภาษาอังกฤษ :  Flat Washer Plain
●  มาตรฐาน : DIN125A
●  วัตถุดิบ :  เหล็ก
●  เกรด :  -
●  การชุบผิว :  ไม่ชุบ


แหวนอีแปะชุบซิงค์

●  ชื่อภาษาอังกฤษ :  Flat Washer White Zinc
●  มาตรฐาน :  DIN125A
●  วัตถุดิบ :  เหล็ก
●  เกรด :  -
●  การชุบผิว :  ชุบซิงค์ 


แหวนอีแปะมิเนียม

●  ชื่อภาษาอังกฤษ :  Aluminium Flat Washer
●  มาตรฐาน :  DIN125A
●  วัตถุดิบ :  อลูมิเนียม
●  เกรด : -
●  การชุบผิว : -


แหวนอีแปะทองแดง

●  ชื่อภาษาอังกฤษ :  Copper Flat Washer
●  มาตรฐาน :  DIN125A
●  วัตถุดิบ :  ทองแดง
●  เกรด :  -
●  การชุบผิว :  - 


แหวนสปริงดำ

●  ชื่อภาษาอังกฤษ :  Spring Washer Black
●  มาตรฐาน :  DIN127B
●  วัตถุดิบ :  เหล็กสปริง
●  เกรด :  -
●  การชุบผิว :  ชุบดำ 


แหวนสปริงชุบซิงค์

●  ชื่อภาษาอังกฤษ :  Spring Washer White Zinc
●  มาตรฐาน :  DIN127B
●  วัตถุดิบ :  เหล็กสปริง
●  เกรด :  -
●  การชุบผิว : ชุบซิงค์


แหวนล็อคนอก

●  ชื่อภาษาอังกฤษ :  External Lock Washer
●  มาตรฐาน :  DIN471
●  วัตถุดิบ :  เหล็กสปริง
●  เกรด :  -
●  การชุบผิว :  ชุบดำ 


แหวนล็อคใน

●  ชื่อภาษาอังกฤษ :  Internal Lock Washer
●  มาตรฐาน :  DIN472
●  วัตถุดิบ :  เหล็กสปริง
●  เกรด :  -
●  การชุบผิว :  ชุบดำ


แหวนจักรนอก

●  ชื่อภาษาอังกฤษ :  External Tooth Lock Washer
●  มาตรฐาน :  JIS B1255
●  วัตถุดิบ :  เหล็กสปริง
●  เกรด :  -
●  การชุบผิว : ชุบซิงค์ 


แหวนจักรใน

●  ชื่อภาษาอังกฤษ :  Flat Head Self Drilling Screws Wing Tek
●  มาตรฐาน :  JIS B1255
●  วัตถุดิบ :  เหล็กสปริง
●  เกรด :  -
●  การชุบผิว : ชุบซิงค์ 


แหวนจักรถี่นอก

●  ชื่อภาษาอังกฤษ :  Serrated External Tooth Lock Washer
●  มาตรฐาน :  DIN6798A
●  วัตถุดิบ :  เหล็กสปริง
●  เกรด :  -
●  การชุบผิว : ชุบซิงค์ 


แหวนจักรเตเปอร์

●  ชื่อภาษาอังกฤษ :  Countersunk Serrated Tooth Lock Washer
●  มาตรฐาน :  DIN6797A
●  วัตถุดิบ :  เหล็กสปริง
●  เกรด :  -
●  การชุบผิว : ชุบซิงค์ 


แหวนตัวอี

●  ชื่อภาษาอังกฤษ :  E-Retaining Washer
●  มาตรฐาน :  JIS B2805
●  วัตถุดิบ :  เหล็กสปริง
●  เกรด :  -
●  การชุบผิว :  ชุบนิคเกิ้ล 


แหวนคลื่น

●  ชื่อภาษาอังกฤษ :  Wave Spring Washer
●  มาตรฐาน :  DIN137B
●  วัตถุดิบ :  เหล็กสปริง
●  เกรด :  -
●  การชุบผิว :  ชุบดำ


แหวนกดล็อค

●  ชื่อภาษาอังกฤษ :  Circular External Nuts
●  มาตรฐาน :  -
●  วัตถุดิบ :  เหล็กสปริง
●  เกรด :  -
●  การชุบผิว :  ชุบดำ 


แหวนกดเพลา

●  ชื่อภาษาอังกฤษ :  Self Locking External Nuts
●  มาตรฐาน :  JIS
●  วัตถุดิบ :  เหล็ก
●  เกรด :  -
●  การชุบผิว :  ชุบดำ 


แหวนสปริงจาน

●  ชื่อภาษาอังกฤษ :  Disc Spring
●  มาตรฐาน :  JIS
●  วัตถุดิบ :  เหล็กสปริง
●  เกรด :  -
●  การชุบผิว :  ชุบดำ


แหวนเตเปอร์ 5 องศา

●  ชื่อภาษาอังกฤษ :  Square Taper 5 Degree
●  มาตรฐาน :  -
●  วัตถุดิบ :  เหล็ก
●  เกรด :  -
●  การชุบผิว : ชุบซิงค์ 


แหวนเตเปอร์ 8 องศา

●  ชื่อภาษาอังกฤษ :  Square Taper 8 Degree
●  มาตรฐาน :  DIN434
●  วัตถุดิบ :  เหล็ก
●  เกรด :  -
●  การชุบผิว :  ชุบดำ


 

 
สกรูน๊อตเหล็ก

สกรูหัวหกเหลี่ยม article
สกรูหัวจม article
สกรูเกลียวปล่อย article
สกรูปลายสว่าน article
สกรูมิล article
สตัดเกลียวตลอด article
หัวน๊อต article
ปิ๊น, รีเวท article
ยูโบลท์ - แฮงเกอร์ article
อุปกรณ์สลิง article
พุ๊ก article
หัวอัดจารบี article