ยูโบลท์ - แฮงเกอร์
ReadyPlanet.com
ยูโบลท์ - แฮงเกอร์ article

 

ยูโบลท์

●  ชื่อภาษาอังกฤษ :  UBOLT
●  มาตรฐาน :  -
●  วัตถุดิบ :  เหล็ก
●  เกรด :  -
●  การชุบผิว :   ชุบซิงค์


ไพพ์แฮงเกอร์

●  ชื่อภาษาอังกฤษ :  PHANG
●  มาตรฐาน :  -
●  วัตถุดิบ :  เหล็ก
●  เกรด :   -
●  การชุบผิว :  ชุบซิงค์ 


 

 
สกรูน๊อตเหล็ก

สกรูหัวหกเหลี่ยม article
สกรูหัวจม article
สกรูเกลียวปล่อย article
สกรูปลายสว่าน article
สกรูมิล article
สตัดเกลียวตลอด article
หัวน๊อต article
แหวน article
ปิ๊น, รีเวท article
อุปกรณ์สลิง article
พุ๊ก article
หัวอัดจารบี article