พุ๊ก
ReadyPlanet.com
พุ๊ก article

 

พุ๊กเหล็ก

ชื่อภาษาอังกฤษ :  Stud Bolt Anchor
●  มาตรฐาน :  - 
●  วัตถุดิบ :  เหล็ก
●  เกรด :  -
●  การชุบผิว :  ชุบรุ้ง


พุ๊กตะกั่ว

●  ชื่อภาษาอังกฤษ :  Double Expansion Anchor
●  มาตรฐาน :  -
●  วัตถุดิบ :  ตะกั่ว
●  เกรด :  -
●  การชุบผิว :  ไม่ชุบ


พุ๊กดร็อปอิน

●  ชื่อภาษาอังกฤษ :  Drop In Anchor
●  มาตรฐาน :  -
●  วัตถุดิบ :  เหล็ก
●  เกรด :  -
●  การชุบผิว :  ชุบซิงค์


พุ๊กตะปู

●  ชื่อภาษาอังกฤษ :  Hammer Drive Anchor
●  มาตรฐาน :  -
●  วัตถุดิบ :  เหล็ก
●  เกรด :  -
●  การชุบผิว : ชุบรุ้ง 


พุ๊กเคมี

●  ชื่อภาษาอังกฤษ :  Chemical Anchor
●  มาตรฐาน :  -
●  วัตถุดิบ :  น้ำยาเคมี
●  เกรด :  -
●  การชุบผิว : - 


 

 
สกรูน๊อตเหล็ก

สกรูหัวหกเหลี่ยม article
สกรูหัวจม article
สกรูเกลียวปล่อย article
สกรูปลายสว่าน article
สกรูมิล article
สตัดเกลียวตลอด article
หัวน๊อต article
แหวน article
ปิ๊น, รีเวท article
ยูโบลท์ - แฮงเกอร์ article
อุปกรณ์สลิง article
หัวอัดจารบี article