หัวอัดจารบี
ReadyPlanet.com
หัวอัดจารบี article

 

หัวอัดจารบีทองเหลือง - ตรงใหญ่

ชื่อภาษาอังกฤษ :  Straight Brass Grease Nipple
●  มาตรฐาน : BSP
●  วัตถุดิบ :  ทองเหลือง
●  เกรด :  -
●  การชุบผิว :  
ขัดเงา


หัวอัดจารบีทองเหลือง - ตรงกลาง

●  ชื่อภาษาอังกฤษ :  Straight Brass Grease Nipple
●  มาตรฐาน :  MM
●  วัตถุดิบ :  ทองเหลือง
●  เกรด :  -
●  การชุบผิว :  ขัดเงา 


หัวอัดจารบีทองเหลือง - ตรงเล็ก

●  ชื่อภาษาอังกฤษ :  Straight Brass Grease Nipple
●  มาตรฐาน :  MM / UNF
●  วัตถุดิบ :  ทองเหลือง
●  เกรด : -
●  การชุบผิว : 
ขัดเงา


หัวอัดจารบีทองเหลือง - ตรงยอย

●  ชื่อภาษาอังกฤษ :  Straight Brass Grease Nipple
●  มาตรฐาน :  MM
●  วัตถุดิบ :  ทองเหลือง
●  เกรด :  -
●  การชุบผิว :  
ขัดเงา


หัวอัดจารบีทองเหลือง - ตรงแทร็กเตอร์

●  ชื่อภาษาอังกฤษ :  Straight Brass Grease Nipple
●  มาตรฐาน :  BSP
●  วัตถุดิบ :  ทองเหลือง
●  เกรด :  -
●  การชุบผิว :  ขัดเงา 


หัวอัดจารบีทองเหลือง - 45 งอใหญ่

●  ชื่อภาษาอังกฤษ :  45 Degree Brass Grease Nipple
●  มาตรฐาน :  BSP
●  วัตถุดิบ :  ทองเหลือง
●  เกรด :  -
●  การชุบผิว : 
ขัดเงา


หัวอัดจารบีทองเหลือง - 45 งอกลาง

●  ชื่อภาษาอังกฤษ :  45 Degree Brass Grease Nipple
●  มาตรฐาน :  MM
●  วัตถุดิบ :  ทองเหลือง
●  เกรด :  -
●  การชุบผิว :  ขัดเงา 


หัวอัดจารบีทองเหลือง - 45 งอเล็ก

●  ชื่อภาษาอังกฤษ :  45 Degree Brass Grease Nipple
●  มาตรฐาน :  MM / UNF
●  วัตถุดิบ :  ทองเหลือง
●  เกรด :  -
●  การชุบผิว :  
ขัดเงา


หัวอัดจารบีทองเหลือง - 45 งอแทร็กเตอร์

●  ชื่อภาษาอังกฤษ :  45 Degree Brass Grease Nipple
●  มาตรฐาน :  BSP
●  วัตถุดิบ :  ทองเหลือง
●  เกรด :  -
●  การชุบผิว : ขัดเงา 


หัวอัดจารบีทองเหลือง - 90 งอใหญ่

●  ชื่อภาษาอังกฤษ :  90 Degree Brass Grease Nipple
●  มาตรฐาน :  BSP
●  วัตถุดิบ :  ทองเหลือง
●  เกรด :  -
●  การชุบผิว : ขัดเงา 


หัวอัดจารบีทองเหลือง - 90 งอกลาง

●  ชื่อภาษาอังกฤษ :  90 Degree Brass Grease Nipple
●  มาตรฐาน :  MM
●  วัตถุดิบ :  ทองเหลือง
●  เกรด :  -
●  การชุบผิว : ขัดเงา 


หัวอัดจารบีทองเหลือง - 90 งอแทร็กเตอร์

●  ชื่อภาษาอังกฤษ :  90 Degree Brass Grease Nipple
●  มาตรฐาน :  BSP
●  วัตถุดิบ :  ทองเหลือง
●  เกรด :  -
●  การชุบผิว : ขัดเงา 


หัวอัดจารบีทองเหลือง - 90 งอ RS

●  ชื่อภาษาอังกฤษ :  90 Degree RS Brass Grease Nipple
●  มาตรฐาน :  MM
●  วัตถุดิบ :  ทองเหลือง
●  เกรด :  -
●  การชุบผิว :  ขัดเงา 


หัวอัดจารบีเหล็ก - ตรงใหญ่

●  ชื่อภาษาอังกฤษ :  Straight Grease Nipple
●  มาตรฐาน :  BSP
●  วัตถุดิบ :  เหล็ก
●  เกรด :  -
●  การชุบผิว :  
ชุบซิงค์


หัวอัดจารบีเหล็ก - ตรงกลาง

●  ชื่อภาษาอังกฤษ :  Straight Grease Nipple
●  มาตรฐาน :  MM
●  วัตถุดิบ :  เหล็ก
●  เกรด :  -
●  การชุบผิว :  ชุบซิงค์ 


หัวอัดจารบีเหล็ก - ตรงเล็ก

●  ชื่อภาษาอังกฤษ :  Straight Grease Nipple
●  มาตรฐาน :  MM / UNF
●  วัตถุดิบ :  เหล็ก
●  เกรด :  -
●  การชุบผิว :  ชุบซิงค์ 


หัวอัดจารบีเหล็ก - ตรงแทร็กเตอร์

●  ชื่อภาษาอังกฤษ :  Straight Grease Nipple
●  มาตรฐาน :  BSP
●  วัตถุดิบ :  เหล็ก
●  เกรด :  -
●  การชุบผิว :  
ชุบซิงค์


หัวอัดจารบีเหล็ก - 45 งอใหญ่

●  ชื่อภาษาอังกฤษ :  45 Degree Grease Nipple
●  มาตรฐาน :  BSP
●  วัตถุดิบ :  เหล็ก
●  เกรด :  -
●  การชุบผิว : ชุบซิงค์ 


หัวอัดจารบีเหล็ก - 45 งอกลาง

●  ชื่อภาษาอังกฤษ :  45 Degree Grease Nipple
●  มาตรฐาน :  MM
●  วัตถุดิบ :  เหล็ก
●  เกรด :  -
●  การชุบผิว :  
ชุบซิงค์


หัวอัดจารบีเหล็ก - 45 งอเล็ก

●  ชื่อภาษาอังกฤษ :  45 Degree Grease Nipple
●  มาตรฐาน :  MM / UNF
●  วัตถุดิบ :  เหล็ก
●  เกรด :  -
●  การชุบผิว :  
ชุบซิงค์


หัวอัดจารบีเหล็ก - 45 งอแทร็กเตอร์

●  ชื่อภาษาอังกฤษ :  45 Degree Grease Nipple
●  มาตรฐาน :  BSP
●  วัตถุดิบ :  เหล็ก
●  เกรด :  -
●  การชุบผิว :  
ชุบซิงค์


หัวอัดจารบีเหล็ก - 90 งอใหญ่

●  ชื่อภาษาอังกฤษ :  90 Degree Grease Nipple
●  มาตรฐาน :  BSP
●  วัตถุดิบ :  เหล็ก
●  เกรด :  -
●  การชุบผิว :  
ชุบซิงค์


หัวอัดจารบีเหล็ก - 90 งอกลาง

●  ชื่อภาษาอังกฤษ :  90 Degree Grease Nipple
●  มาตรฐาน :  MM
●  วัตถุดิบ :  เหล็ก
●  เกรด :  -
●  การชุบผิว :  
ชุบซิงค์


หัวอัดจารบีเหล็ก - 90 งอแทร็กเตอร์

●  ชื่อภาษาอังกฤษ :  90 Degree Grease Nipple
●  มาตรฐาน :  BSP
●  วัตถุดิบ :  เหล็ก
●  เกรด :  -
●  การชุบผิว : ชุบซิงค์ 


หัวอัดจารบีเหล็ก - 90 งอ RS

●  ชื่อภาษาอังกฤษ :  90 Degree RS Grease Nipple
●  มาตรฐาน :  MM
●  วัตถุดิบ :  เหล็ก
●  เกรด :  -
●  การชุบผิว :  
ชุบซิงค์


 

 
สกรูน๊อตเหล็ก

สกรูหัวหกเหลี่ยม article
สกรูหัวจม article
สกรูเกลียวปล่อย article
สกรูปลายสว่าน article
สกรูมิล article
สตัดเกลียวตลอด article
หัวน๊อต article
แหวน article
ปิ๊น, รีเวท article
ยูโบลท์ - แฮงเกอร์ article
อุปกรณ์สลิง article
พุ๊ก article