แผ่นตัดเหล็ก
ReadyPlanet.com
แผ่นตัดเหล็ก article

 

แผ่นตัดเหล็กแบบเรียบ 4" หนา 1 mm.

ชื่อภาษาอังกฤษ :  Metal Cutting Wheel 4" x 1 mm.
●  เส้นผ่าศูนย์กลาง :  4 นิ้ว
●  ความหนา :  1 มม.
●  เกรดหิน :  -
●  ใช้สำหรับ :  -


แผ่นตัดเหล็กแบบเรียบ 4" หนา 2 mm.

●  ชื่อภาษาอังกฤษ :  Metal Cutting Wheel 4" x 2 mm.
●  เส้นผ่าศูนย์กลาง :  4 นิ้ว
●  ความหนา :  2 มม.
●  เกรดหิน :  -
 ใช้สำหรับ :   -


แผ่นตัดสแตนเลสแบบเรียบ 4" หนา 1 mm.

●  ชื่อภาษาอังกฤษ :  Stainless Steel Cutting Wheel 4" x 1 mm.
●  เส้นผ่าศูนย์กลาง :  4 นิ้ว
●  ความหนา :  1 มม.
 เกรดหิน :  -
 ใช้สำหรับ :   -


แผ่นตัดสแตนเลสแบบเรียบ 4" หนา 2 mm.

●  ชื่อภาษาอังกฤษ :  Stainless Steel Cutting Wheel 4" x 2 mm.
●  เส้นผ่าศูนย์กลาง :  4 นิ้ว
●  ความหนา :  2 มม.
●  เกรดหิน :  -
●  ใช้สำหรับ :   -


แผ่นตัดเหล็กแบบเรียบ 14" หนา 3.2 mm.

 ชื่อภาษาอังกฤษ :  Metal Cutting Wheel 14" x 3.2 mm.
●  เส้นผ่าศูนย์กลาง :  14 นิ้ว
●  ความหนา :  3.2 มม.
 เกรดหิน :  -
 ใช้สำหรับ :   -


แผ่นตัดเหล็กแบบเรียบ 16" หนา 3.2 mm.

 ชื่อภาษาอังกฤษ :  Metal Cutting Wheel 16" x 3.2 mm.
●  เส้นผ่าศูนย์กลาง :  16 นิ้ว
 ความหนา :  3.2 มม.
●  เกรดหิน :  -
●  ใช้สำหรับ :   -


 

 
สินค้าอื่นๆ

ขั้วแบตเตอรี่ทองเหลือง article
แผ่นเจียรเหล็ก article