แผ่นเจียรเหล็ก
ReadyPlanet.com
แผ่นเจียรเหล็ก article

 

แผ่นเจียรเหล็ก 4" อ่อนตัว

●  ชื่อภาษาอังกฤษ :  Metal Flexible Griding Wheel 4
●  เส้นผ่าศูนย์กลาง :  4 นิ้ว
●  ความหนา :  -
●  เกรดหิน :  -
●  ใช้สำหรับ :  -


แผ่นเจียรเหล็ก 4" หนา

●  ชื่อภาษาอังกฤษ :  Metal Griding Wheel 4
●  เส้นผ่าศูนย์กลาง :  4 นิ้ว
●  ความหนา :  -
●  เกรดหิน :  -
●  ใช้สำหรับ :   -


แผ่นเจียรเหล็ก 7" หนา

●  ชื่อภาษาอังกฤษ :  Metal Griding Wheel 7
●  เส้นผ่าศูนย์กลาง :  7 นิ้ว
●  ความหนา :  -
●  เกรดหิน :  -
●  ใช้สำหรับ :   -


แผ่นเจียรสแตนเลส 4" อ่อนตัว

●  ชื่อภาษาอังกฤษ :  Stainless Steel Flexible Griding Wheel 4
●  เส้นผ่าศูนย์กลาง :  4 นิ้ว
●  ความหนา :    -
●  เกรดหิน :    - 
●  ใช้สำหรับ :     -

 


 

 
สินค้าอื่นๆ

ขั้วแบตเตอรี่ทองเหลือง article
แผ่นตัดเหล็ก article