นโยบายบริษัท

" มุ่งมั่นในการส่งมอบสินค้า และบริการที่มีคุณภาพ มุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริหารงานกระบวนการ และการควบคุมคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อคลอบคลุมความต้องการ ความพึงพอใจของลูกค้าและเพื่อความก้าวหน้าในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน "

อ่านเพิ่มเติม

BSF PRODUCT

ข้อมูลทางเทคนิค

รวบรวมข้อมูลการเลือกซื้อสินค้าสลักภัณฑ์จากผู้เชี่ยว
ชาญพร้อมทั้งเนื้อหาเพิ่มเต็มที่น่าสนใจเกี่ยวกับวัตถุใน
การผลิต, คุณสมบัติทางกล, ประเภทการชุบผิวโลหะ,
และการเปรียบเทียบเกลียว ของสกรูน็อตทุกชนิดได้ที่นี่

ดูรายละเอียด...

บริการชุบซิงค์

บริการชุบซิงค์ขาว / ซิงค์รุ้ง ที่มีคุณภาพด้วยกระบวนการ ชุบแบบไฟฟ้า (Zinc Electroplating) เพื่อเพิ่มความ
สะดวก และ ตอบสนองต่อลูกค้าที่มีความต้องการในการ
ชุบผิวโลหะเพื่อป้องกันการเกิดสนิมของสินค้าประเภท
สกรูน็อตเหล็ก ตามมาตรฐาน ASTM B633 สินค้า
สลักภัณฑ์ทุกชนิด อาทิเช่น สกรู, หัวน็อต, แหวนรอง,และ
สตัดเกลียวตลอด สามารถนำเข้ารับการชุบซิงค์ได้ โดยมี
น้ำหนักรวมที่ 100 กิโลกรัมขึ้นไป

บริการรับสั่งผลิตสกรู

ยินดีให้บริการ และ ให้คำปรึกษาในการสั่งทำผลิตภัณฑ์
สกรู, น็อต, หัวน็อต, แหวนสปริง, สตัดเกลียวตลอดรวมถึงสินค้าสลักภัณฑ์ชนิดต่างๆ ด้วยวัตถุดิบที่หลากหลายประเภทที่ลูกค้าสามารถกำหนดรายละเอียดสินค้าที่ต้องการ เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่เหมาะสมกับงานที่ลูกค้าออกแบบมาเป็นพิเศษ