สินค้าของเรา

พุ๊ก

พุ๊ก | Anchors

พุ๊กตะปู

วัตถุดิบ : เหล็ก

เกรด : -

การชุบผิว : ชุบรุ้ง

พุ๊กเหล็ก

วัตถุดิบ : เหล็ก

เกรด : -

การชุบผิว : ชุบรุ้ง

พุ๊กตะกั่ว

วัตถุดิบ : ตะกั่ว

เกรด : -

การชุบผิว : เนื้อตะกั่ว

พุ๊กตะปู Sanko รุ่น C

วัตถุดิบ : เหล็ก

เกรด : -

การชุบผิว : ชุบซิงค์ขาว

พุ๊กดร็อปอิน Sanko รุ่น CT

วัตถุดิบ : เหล็ก

เกรด : -

การชุบผิว : ชุบซิงค์ขาว

พุ๊กดร็อปอิน

วัตถุดิบ : เหล็ก

เกรด : -

การชุบผิว : ชุบซิงค์ขาว

พุ๊กพลาสติกขาว

วัตถุดิบ : พลาสติก

เกรด : -

การชุบผิว : เนื้อพลาสติก

หลอดน้ำยาพุ๊กเคมี ยี่ห้อ Stahl

วัตถุดิบ : เคมี

เกรด : ยี่ห้อ Stahl

การชุบผิว : -

ปลั๊กคอนกรีตมวลเบา

วัตถุดิบ : เหล็ก

เกรด : -

การชุบผิว : ชุบรุ้ง