สินค้าของเรา

ข้อต่อลม

ข้อต่อลม | Pneumatic Fittings

ตัวเก็บเสียง B

วัตถุดิบ : ทองเหลือง

เกรด : -

การชุบผิว : ทองเหลือง

แฮนวาล์ว HVFF

วัตถุดิบ : โพลียูรีเทน / ไนลอน

เกรด : -

การชุบผิว : -

ตัวเก็บเสียง SD

วัตถุดิบ : ทองเหลือง

เกรด : -

การชุบผิว : ทองเหลือง

ตัวเก็บเสียงพลาสติก SU

วัตถุดิบ : โพลียูรีเทน

เกรด : -

การชุบผิว : -

ตัวเก็บเสียง V

วัตถุดิบ : ทองเหลือง

เกรด : -

การชุบผิว : ทองเหลือง

ตัวเก็บเสียง XB

วัตถุดิบ : ทองเหลือง

เกรด : -

การชุบผิว : ทองเหลือง

สปีดคอนโทรล XJSC

วัตถุดิบ : โพลียูรีเทน / ไนลอน

เกรด : -

การชุบผิว : ทองเหลืองชุบนิคเกิล

สปีดคอนโทรล XPA

วัตถุดิบ : โพลียูรีเทน / ไนลอน

เกรด : -

การชุบผิว : ทองเหลืองชุบนิคเกิล

เสียบสายลม สามทางเกลียวล่าง XPB

วัตถุดิบ : โพลียูรีเทน / ไนลอน

เกรด : -

การชุบผิว : ทองเหลืองชุบนิคเกิล

ต่อตรงเสียบสายลม เกลียวนอก XPC

วัตถุดิบ : ไนลอน

เกรด : -

การชุบผิว : ทองเหลืองชุบนิคเกิล

ต่อตรงเสียบสายลม เกลียวใน XPCF

วัตถุดิบ : ไนลอน

เกรด : -

การชุบผิว : ทองเหลืองชุบนิคเกิล

สามทาง เกลียวข้าง XPD

วัตถุดิบ : โพลียูรีเทน / ไนลอน

เกรด : -

การชุบผิว : ทองเหลืองชุบนิคเกิล

เสียบสายลม สามทาง (T) XPE

วัตถุดิบ : โพลียูรีเทน / ไนลอน

เกรด : -

การชุบผิว : -

เสียบสายลม สามทางลด XPEG

วัตถุดิบ : โพลียูรีเทน / ไนลอน

เกรด : -

การชุบผิว : -

เสียบสายลม สองทางตรง (ลด) XPG

วัตถุดิบ : โพลียูรีเทน / ไนลอน

เกรด : -

การชุบผิว : -

เสียบสายลม สามทางลด XPGE

วัตถุดิบ : โพลียูรีเทน / ไนลอน

เกรด : -

การชุบผิว : -

เสียบสายลม เกลียวนอก (หัวหมุน) XPH

วัตถุดิบ : โพลียูรีเทน / ไนลอน

เกรด : -

การชุบผิว : ทองเหลืองชุบนิคเกิล

เสียบสาย ห้าทาง XPK

วัตถุดิบ : โพลียูรีเทน / ไนลอน

เกรด : -

การชุบผิว : -

เสียบสายลมงอ เกลียวนอก XPL

วัตถุดิบ : โพลียูรีเทน / ไนลอน

เกรด : -

การชุบผิว : ทองเหลืองชุบนิคเกิล

เสียบสายลมงอ เกลียวใน XPLF

วัตถุดิบ : โพลียูรีเทน / ไนลอน

เกรด : -

การชุบผิว : ทองเหลืองชุบนิคเกิล

เสียบสายลมงอ เกลียวนอก XPLL

วัตถุดิบ : โพลียูรีเทน / ไนลอน

เกรด : -

การชุบผิว : ทองเหลืองชุบนิคเกิล

เสียบสายลม สองทางตรง XPM

วัตถุดิบ : ไนลอน

เกรด : -

การชุบผิว : ทองเหลืองชุบนิคเกิล

ตัวเสียบท่อลม XPP

วัตถุดิบ : โพลียูรีเทน

เกรด : -

การชุบผิว : -

ข้อต่อลมสองทาง

เสียบสายลม สองทางตรง XPU

วัตถุดิบ : โพลียูรีเทน / ไนลอน

เกรด : -

การชุบผิว : -

เสียบสายลม สองทาง ตัว(V) XPV

วัตถุดิบ : โพลียูรีเทน / ไนลอน

เกรด : -

การชุบผิว : -

เสียบสายลม Y (ลด) XPW

วัตถุดิบ : โพลียูรีเทน / ไนลอน

เกรด : -

การชุบผิว : -

สามทาง Y เกลียวล่าง XPX

วัตถุดิบ : โพลียูรีเทน / ไนลอน

เกรด : -

การชุบผิว : ทองเหลืองชุบนิคเกิล

เสียบสายลม สามทาง (Y) XPY

วัตถุดิบ : โพลียูรีเทน / ไนลอน

เกรด : -

การชุบผิว : -

เสียบสาย สี่ทาง XPZA

วัตถุดิบ : โพลียูรีเทน / ไนลอน

เกรด : -

การชุบผิว : -