สินค้าของเรา

ข้อต่อทองเหลือง

ข้อต่อทองเหลือง | Brass Fittings

หัวต่อแป๊ป

วัตถุดิบ : Brass

เกรด : -

การชุบผิว : -

สวมสายยางสองด้าน

วัตถุดิบ : ทองเหลือง

เกรด : -

การชุบผิว : -

สวมสายยางเกลียวนอก

วัตถุดิบ : ทองเหลือง

เกรด : -

การชุบผิว : -

ข้องอสวมสายยาง

วัตถุดิบ : ทองเหลือง

เกรด : -

การชุบผิว : -

สวมสายยางสามทาง

วัตถุดิบ : ทองเหลือง

เกรด : -

การชุบผิว : -

หมวกอุดเกลียวใน

วัตถุดิบ : ทองเหลือง

เกรด : -

การชุบผิว : -

ปลั๊กอุด

วัตถุดิบ : ทองเหลือง

เกรด : -

การชุบผิว : -

ต่อตรงในนอก

วัตถุดิบ : ทองเหลือง

เกรด : -

การชุบผิว : -

ข้อลดนอกใน

วัตถุดิบ : ทองเหลือง

เกรด : -

การชุบผิว : -

ต่อตรงเกลียวใน

วัตถุดิบ : ทองเหลือง

เกรด : -

การชุบผิว : -

นิปเปินเกลียวนอก

วัตถุดิบ : ทองเหลือง

เกรด : -

การชุบผิว : -

ข้องอในนอก

วัตถุดิบ : ทองเหลือง

เกรด : -

การชุบผิว : -

ข้องอเกลียวนอก

วัตถุดิบ : ทองเหลือง

เกรด : -

การชุบผิว : -

ข้องอเกลียวใน

วัตถุดิบ : ทองเหลือง

เกรด : -

การชุบผิว : -

สามทางเกลียวนอก

วัตถุดิบ : ทองเหลือง

เกรด : -

การชุบผิว : -

สามทางเกลียวใน

วัตถุดิบ : ทองเหลือง

เกรด : -

การชุบผิว : -

แฟลร์นัท

วัตถุดิบ : ทองเหลือง

เกรด : -

การชุบผิว : -

ต่อตรงยูเนี่ยนแฟลร์

วัตถุดิบ : ทองเหลือง

เกรด : -

การชุบผิว : -

สามทางแฟลร์

วัตถุดิบ : ทองเหลือง

เกรด : -

การชุบผิว : -

ต่อตรงแฟลร์เกลียวนอก

วัตถุดิบ : ทองเหลือง

เกรด : -

การชุบผิว : -

ข้องอแฟลร์เกลียวนอก

วัตถุดิบ : ทองเหลือง

เกรด : -

การชุบผิว : -

ตาไก่ทองเหลือง

วัตถุดิบ : ทองเหลือง

เกรด : -

การชุบผิว : -

ฝาครอบตาไก่

วัตถุดิบ : ทองเหลือง

เกรด : -

การชุบผิว : -

ปลอกลูกปืน

วัตถุดิบ : ทองเหลือง

เกรด : -

การชุบผิว : -

ยูเนี่ยนตาไก่

วัตถุดิบ : ทองเหลือง

เกรด : -

การชุบผิว : -

สามทางตาไก่

วัตถุดิบ : ทองเหลือง

เกรด : -

การชุบผิว : -

ข้องอตาไก่

วัตถุดิบ : ทองเหลือง

เกรด : -

การชุบผิว : -

ต่อตรงตาไก่เกลียวใน

วัตถุดิบ : ทองเหลือง

เกรด : -

การชุบผิว : -

ต่อตรงตาไก่เกลียวนอก

วัตถุดิบ : ทองเหลือง

เกรด : -

การชุบผิว : -

ต่อตรงสายลมเกลียวนอก

วัตถุดิบ : ทองเหลือง

เกรด : -

การชุบผิว : -

ข้องอตาไก่เกลียวนอก

วัตถุดิบ : ทองเหลือง

เกรด : -

การชุบผิว : -

ข้องอสายลมเกลียวนอก

วัตถุดิบ : ทองเหลือง

เกรด : -

การชุบผิว : -

สามทางตาไก่ตัวผู้บน

วัตถุดิบ : ทองเหลือง

เกรด : -

การชุบผิว : -

บอลวาล์วทองเหลือง

วัตถุดิบ : ทองเหลือง

เกรด : -

การชุบผิว : -