สินค้าของเรา

หางปลา

หางปลา | Terminal Lugs

KST สลิปหุ้ม BV

วัตถุดิบ : ไวนิล

เกรด : -

การชุบผิว : -

KST หัวหมวก CE

วัตถุดิบ : ไวนิล

เกรด : -

การชุบผิว : -

KST หางปลาเสียบแบนหุ้มตัวเมีย FDV

วัตถุดิบ : ไวนิล / ทองแดง

เกรด : -

การชุบผิว : -

KST หางปลาเสียบแบนตัวผู้ MDV

วัตถุดิบ : ไวนิล / ทองแดง

เกรด : -

การชุบผิว : -

KST หัวเสียบก้ามไม้ขีดกลม PTV

วัตถุดิบ : ไวนิล / ทองแดง

เกรด : -

การชุบผิว : -

KST หางปลากลมเปลือย RNB

วัตถุดิบ : ทองแดง

เกรด : -

การชุบผิว : -

KST หางปลากลมหุ้ม RV

วัตถุดิบ : ทองแดง

เกรด : -

การชุบผิว : -

KST หางปลาแฉกเปลือย SNB

วัตถุดิบ : ทองแดง

เกรด : -

การชุบผิว : -

KST หางปลาแฉกหุ้ม SV

วัตถุดิบ : ไวนิล / ทองแดง

เกรด : -

การชุบผิว : -

KST วายนัท WN

วัตถุดิบ : ไวนิล / ทองแดง

เกรด : -

การชุบผิว : -