สินค้าของเรา

กรรไกร, คัตเตอร์

กรรไกร, คัตเตอร์ | กรรไกร, คัตเตอร์

กรรไกรตัดเหล็กเส้น ยี่ห้อ Manor

กรรไกรตัดเหล็กเส้น ยี่ห้อ Manor

วัตถุดิบ : เหล็กอัลลอยโครมวานาเดียม

เกรด : -

การชุบผิว : -

กรรไกรตัดท่อ PVC ยี่ห้อ Manor

กรรไกรตัดท่อ PVC ยี่ห้อ Manor

วัตถุดิบ : เหล็กหลอม / อลูมิเนียม

เกรด : -

การชุบผิว : -