สินค้าของเรา

ประแจ, ประแจเลื่อน

ประแจ, ประแจเลื่อน | ประแจ, ประแจเลื่อน

ประแจแหวนข้าง-ปากตาย

ประแจแหวนข้าง-ปากตาย

วัตถุดิบ : โครมวานาเดียม

เกรด : 6140

การชุบผิว : -

ประแจปากตาย

ประแจปากตาย

วัตถุดิบ : โครมวานาเดียม

เกรด : 6140

การชุบผิว : -

ประแจแหวน 75 องศา

ประแจแหวน 75 องศา

วัตถุดิบ : โครมวานาเดียม

เกรด : 6140

การชุบผิว : -

ประแจแหวนข้าง-ปากตาย Quick/Vortex

ประแจแหวนข้าง-ปากตาย Quick/Vortex

วัตถุดิบ : โครมวานาเดียม

เกรด : 6140

การชุบผิว : -