สินค้าของเรา

ตะปูมิเนียม และ ปิ๊น

ตะปูมิเนียม และ ปิ๊น | Rivets and Pins

ตะปูยิงมิเนียมสีดำ

วัตถุดิบ : อลูมิเนียม

เกรด : -

การชุบผิว : ชุบดำ

ตะปูยิงมิเนียม

วัตถุดิบ : อลูมิเนียม

เกรด : -

การชุบผิว : เนื้อเหล็ก

โดเวลพินแบบตัน

วัตถุดิบ : เหล็ก

เกรด : -

การชุบผิว : ชุบน้ำมัน

โดเวลพินแบบรูเกลียว

วัตถุดิบ : เหล็ก

เกรด : -

การชุบผิว : ชุบน้ำมัน

ปิ้นตะกุดชุบดำ

วัตถุดิบ : เหล็ก

เกรด : -

การชุบผิว : ชุบดำ