สินค้าของเรา

สกรูปลายสว่าน

สกรูปลายสว่าน | Self Drilling Screws

สกรูปลายสว่านสแตนเลส หัว JF+

วัตถุดิบ : สแตนเลส

เกรด : SUS410

การชุบผิว : ขัดเงา

สกรูปลายสว่าน หัว JF+ ชุบรุ้ง

วัตถุดิบ : เหล็ก

เกรด : -

การชุบผิว : ชุบรุ้ง

สกรูปลายสว่านสแตนเลส หัว JP+

วัตถุดิบ : สแตนเลส

เกรด : SUS410

การชุบผิว : ขัดเงา

สกรูปลายสว่าน หัว JP+ ชุบรุ้ง

วัตถุดิบ : เหล็ก

เกรด : -

การชุบผิว : ชุบรุ้ง

สกรูปลายสว่าน หัวเหลี่ยม ชุบรุ้ง

วัตถุดิบ : เหล็ก

เกรด : -

การชุบผิว : ชุบรุ้ง

สกรูปลายสว่าน ยี่ห้อ RT ชุบดาโก้

วัตถุดิบ : เหล็ก

เกรด : -

การชุบผิว : ชุบดาโก้

สกรูปลายสว่าน ยี่ห้อ RT คลาส 3 ชุบสังกะสิ - ดีบุก

วัตถุดิบ : เหล็ก

เกรด : -

การชุบผิว : ชุบดาโก้ คลาส 3

สกรูปลายสว่านหัวเวเฟอร์ ยี่ห้อ RT คลาส 3 ชุบสังกะสิ - ดีบุก

วัตถุดิบ : เหล็ก

เกรด : -

การชุบผิว : ชุบดาโก้ คลาส 3

สกรูปลายสว่านหัว F มีปีก ชุบซิงค์

วัตถุดิบ : เหล็ก

เกรด : -

การชุบผิว : ชุบซิงค์ขาว

สกรูปลายสว่าน หัวเวเฟอร์ ชุบซิงค์

วัตถุดิบ : เหล็ก

เกรด : -

การชุบผิว : ชุบซิงค์ขาว

สกรูปลายผ่า หัวเหลี่ยม ชุบรุ้ง

วัตถุดิบ : เหล็ก

เกรด : -

การชุบผิว : ชุบรุ้ง

สกรูปลายสว่านหัว F ไม่มีปีก ชุบซิงค์

วัตถุดิบ : เหล็ก

เกรด : -

การชุบผิว : ชุบซิงค์ขาว