สินค้าของเรา

สกรูหัวเหลี่ยม

สกรูหัวเหลี่ยม | Hexagon Bolts

สกรูหัวเหลี่ยมมิลดำ เกรด 8.8

วัตถุดิบ : เหล็กแข็ง

เกรด : 8.8

การชุบผิว : ชุบดำ

สกรูหัวเหลี่ยมสแตนเลส

วัตถุดิบ : สแตนเลส

เกรด : SUS304

การชุบผิว : ขัดเงา

สกรูหัวเหลี่ยมดำ NC เกรด 8.8

วัตถุดิบ : เหล็กแข็ง

เกรด : 8.8

การชุบผิว : ชุบดำ

สกรูหัวเหลี่ยมดำ NC เกรด 4.8

วัตถุดิบ : เหล็กแข็ง

เกรด : 4.8

การชุบผิว : ชุบดำ

สกรูหัวเหลี่ยมมิลขาว

วัตถุดิบ : เหล็กแข็ง

เกรด : 4.8

การชุบผิว : ชุบซิงค์ขาว

สกรูหัวเหลี่ยมเพลาขาว

วัตถุดิบ : เหล็กแข็ง

เกรด : 4.8

การชุบผิว : -

สกรูหัวเหลี่ยมเพลาขาวชุบซิงค์ขาว

วัตถุดิบ : เหล็กแข็ง

เกรด : 4.8

การชุบผิว : ชุบซิงค์ขาว

สกรูหัวกลมคอเหลี่ยมสแตนเลส

วัตถุดิบ : สแตนเลส

เกรด : SUS304

การชุบผิว : ขัดเงา

สกรูหัวเหลี่ยมสแตนเลส-หัวเล็ก

วัตถุดิบ : สแตนเลส

เกรด : SUS304

การชุบผิว : ขัดเงา

สกรูเหลี่ยมมิลดำ คลาส 10.9

วัตถุดิบ : เหล็กแข็ง

เกรด : 10.9

การชุบผิว : ชุบดำ