สินค้าของเรา

สกรูเกลียวปล่อย

สกรูเกลียวปล่อย | Self Tapping Screws

เกลียวปล่อยสแตนเลส หัว JF+

วัตถุดิบ : สแตนเลส

เกรด : SUS304

การชุบผิว : ขัดเงา

เกลียวเหล็ก หัว JF+ ชุบนิคเกิล

วัตถุดิบ : เหล็ก

เกรด : -

การชุบผิว : ชุบนิคเกิล

เกลียวปล่อยสแตนเลส หัว JP+

วัตถุดิบ : สแตนเลส

เกรด : SUS304

การชุบผิว : ขัดเงา

เกลียวเหล็ก หัว JP+ ชุบนิคเกิล

วัตถุดิบ : เหล็ก

เกรด : -

การชุบผิว : ชุบนิคเกิล

เกลียวเหล็ก หัว JT+ ชุบรุ้ง

วัตถุดิบ : เหล็ก

เกรด : -

การชุบผิว : ชุบรุ้ง

เกลียวเหล็ก หัว HWS ชุบซิงค์

วัตถุดิบ : เหล็ก

เกรด : -

การชุบผิว : ชุบซิงค์ขาว

เกลียวเหล็ก หัวเหลี่ยม สแตนเลส

วัตถุดิบ : สแตนเลส

เกรด : SUS304

การชุบผิว : ขัดเงา

สกรูยิงฟ้า หัว JF+

วัตถุดิบ : เหล็ก

เกรด : -

การชุบผิว : ชุบดำ