สินค้าของเรา

หัวน็อต

หัวน็อต | Nuts

หัวน็อตมิลดำ เกรด 6

วัตถุดิบ : เหล็ก

เกรด : คลาส 6

การชุบผิว : ชุบดำ

หัวน็อตสแตนเลส SUS 304

วัตถุดิบ : สแตนเลส

เกรด : SUS304

การชุบผิว : ขัดเงา

หัวน็อตมิลชุบซิงค์ เกรด 6

วัตถุดิบ : เหล็ก

เกรด : คลาส 6

การชุบผิว : ชุบซิงค์ขาว

หัวน็อตมิลชุบ HDG เกรด 6

วัตถุดิบ : -

เกรด : คลาส 6

การชุบผิว : ชุบHDG

หัวน็อต WT เกรด 2

วัตถุดิบ : เหล็ก

เกรด : เกรด 2

การชุบผิว : เนื้อเหล็ก

หัวน็อต WT ชุบซิงค์ เกรด 2

วัตถุดิบ : เหล็ก

เกรด : เกรด 2

การชุบผิว : ชุบซิงค์ขาว

หัวน็อต WT ชุบ HDG เกรด 2

วัตถุดิบ : เหล็ก

เกรด : เกรด 2

การชุบผิว : ชุบHDG

หัวน็อต NC ชุบดำ เกรด 2

วัตถุดิบ : เหล็ก

เกรด : เกรด 2

การชุบผิว : ชุบดำ

หัวน็อต NC ชุบ HDG เกรด 2

วัตถุดิบ : เหล็ก

เกรด : เกรด 2

การชุบผิว : ชุบHDG

หัวน็อตบางสแตนเลส

วัตถุดิบ : สแตนเลส

เกรด : SUS304

การชุบผิว : ขัดเงา

หัวน็อตจานสแตนเลส

วัตถุดิบ : สแตนเลส

เกรด : SUS304

การชุบผิว : ขัดเงา

หัวน็อตจานชุบซิงค์ เกรด 6

วัตถุดิบ : เหล็ก

เกรด : คลาส 6

การชุบผิว : ชุบซิงค์ขาว

หัวน็อตอ๊าคสี่เหลี่ยม เกรด 6

วัตถุดิบ : เหล็ก

เกรด : คลาส 6

การชุบผิว : เนื้อเหล็ก

หัวน็อตหมวกสแตนเลส

วัตถุดิบ : สแตนเลส

เกรด : SUS304

การชุบผิว : ขัดเงา

หัวน็อตหมวกชุบโครเมี่ยม เกรด 6

วัตถุดิบ : เหล็ก

เกรด : คลาส 6

การชุบผิว : ชุบโครเมี่ยม

หัวน็อตล็อคสแตนเลส

วัตถุดิบ : สแตนเลส

เกรด : SUS304

การชุบผิว : ขัดเงา

หัวน็อตล็อคชุบซิงค์

วัตถุดิบ : เหล็ก

เกรด : คลาส 6

การชุบผิว : ชุบซิงค์ขาว

ทีนัทชุบรุ้ง

วัตถุดิบ : เหล็ก

เกรด : -

การชุบผิว : ชุบรุ้ง

รีเวทนัทหัวแบนมีลายชุบรุ้ง

วัตถุดิบ : เหล็ก

เกรด : -

การชุบผิว : ชุบรุ้ง

รีเวทนัทหัวแบนไม่มีลายชุบรุ้ง PEP

วัตถุดิบ : เหล็ก

เกรด : -

การชุบผิว : ชุบรุ้ง

รีเวทนัทหัวเตเปอร์มีลายชุบรุ้ง

วัตถุดิบ : เหล็ก

เกรด : -

การชุบผิว : ชุบรุ้ง

รีเวทนัทหัวเตเปอร์ไม่มีลายชุบรุ้ง ADL

วัตถุดิบ : เหล็ก

เกรด : -

การชุบผิว : ชุบรุ้ง

หัวน็อตหางปลาสแตนเลส

วัตถุดิบ : สแตนเลส

เกรด : SUS304

การชุบผิว : ขัดเงา

หัวน็อตหางปลาชุบซิงค์

วัตถุดิบ : เหล็ก

เกรด : -

การชุบผิว : ชุบซิงค์ขาว

อายนัทชุบรุ้ง

วัตถุดิบ : เหล็ก

เกรด : -

การชุบผิว : ชุบรุ้ง

หัวน็อตล็อคชุบซิงค์แบบหนา

วัตถุดิบ : เหล็ก

เกรด : คลาส 6

การชุบผิว : ชุบซิงค์ขาว

หัวน็อตมิลดำ G8.8

วัตถุดิบ : เหล็ก

เกรด : 8.8

การชุบผิว : ชุบดำ

หัวน็อตขอบเล็กสแตนเลส

วัตถุดิบ : สแตนเลส

เกรด : SUS304

การชุบผิว : ขัดเงา